Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe, ak Vám bolo vystavené,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

 

Záverečná skúška                          Záverečná skúška

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

 

Mesto skúšky Forma kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Banská Bystrica externá forma  12.09.2013 14:00
Sabinov externá forma 12.09.2013 18:30
Kráľovský Chlmec externá forma  13.09.2013 ZMENA 08:00
Trebišov externá forma 13.09.2013 12:00
Rožňava externá forma 13.09.2013 16:00
Trenčín externá forma 19.09.2013 ZMENA 15:00
Bratislava externá forma 17.09.2013 16:00
Veľké Kapušany externá forma 27.09.2013 08:30
Lučenec externá forma 27.09.2013 15:30
Námestovo externá forma 05.10.2013 10:00
Žilina 05.10.2013 15:00
Trnava externá forma 08.10.2013 16:00
Levice externá forma 10.10.2013 11:00
Banská Bystrica externá forma 10.10.2013 16:00
Košice externá forma 11.10.2013 10:00
Spišská Nová Ves externá forma 11.10.2013 15:00
Partizánske externá forma 18.10.2013 16:00

 

Záverečná skúška                      Záverečná skúška

Get Adobe Flash player

Follow bmworkagency on Twitter

Prihláste sa na odber noviniek
AddThis Social Bookmark Button

Prihlásenie do klientskej zóny